Frissített adatkezelési tájékoztató (GDPR) és ÁSZF

Kedves Felhasználó.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében, részben felváltja a hatályos magyar jogszabályokat.

Ennek következtében Magyarországon a természetes személyek személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR. A magyar jogi szabályozás – mindaddig, amíg az érintett jogszabályok módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem történik meg -, kizárólag annyiban alkalmazható, amennyiben az a GDPR-ban foglaltakkal összhangban áll, vagy a rendelet által nem szabályozott és nincsen ellentétben annak szabályaival.

A változás lényege:

  • A magánszemélyek saját adatainak kezelésének jogai lényegesen kibővültek.
  • Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelezettségeit jelentősen növeli.

GDPR, adatvédelem

A fentiekre való tekintettel cégünk 2018.05.25-i hatállyal átdolgozta és kiegészítette az Általános Szerződési Feltételeit, valamint megújította az Adatvédelmi nyilatkozatát.

A változás célja a jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

 

A dokumentumokat a következő linkeken érhetik el:

aszf-20180628-tol

adatvedelmi-tajekoztato


 

Üdvözlettel,

EgomNET